Atyn uudet jäsenmaksut

Jäsenmaksut jäsentyypeittäin vuodelle 2016 Vuosikokous päätti että ATY:n profiilin nostaminen vaatii enemmän resursseja kuin tähän asti on ollut käytettävissä, joten lobbaustoiminnan ja tiedottamisen kehittämistä varten päätetiin korottaa jäsenmaksut seuraavasti: Laitevalmistajat ja maahantuojat 900 €/vuosi Suunnittelijat ja konsultit 300 €/vuosi Henkilöjäsenet 50 €/vuosi