Yhdistys

Visio

Yhdistyksen näkemyksen mukaan yli 10 % Suomessa kulutettavasta sähköstä ja noin neljäsosa lämpöenergiasta on kustannustehokasta tuottaa aurinkoenergialla nykytekniikalla. Tulevina vuosina on odotettavissa lisää tekniikan kehitystä ja aurinkoenergian taloudellisuuden edelleen paranemista. Jatkossa voi siis olla järkevää tuottaa suurempikin osa tarvittavasta energiasta auringolla. Aurinkoenergia tulee joka tapauksessa olemaan merkittävä osa tulevaisuuden uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa energiajärjestelmää Suomessakin.

Missio

Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa aurinkoenergiatoimialasta vakaa ja luotettava toimijoiden joukko, joka tuottaa Suomalaiselle yhteiskunnalle satojen miljoonien arvosta vuotuista lisäarvoa. Yhdistys pyrkii kouluttamaan jäsenistönsä siten että heiltä ostetut järjestelmät ovat laadukkaita, turvallisia ja myyntilupausten mukaisesti toimivia.

Historiaa

Aurinkoteknillinen yhdistys ry – Soltekniska Föreningen rf, niin kuin yhdistyksen virallinen nimi kuuluu, on toiminut aurinkoenergiatoimialan edistämiseksi Suomessa jo 1970-luvun lopulta. Alkuvaiheessa toiminnan painopiste oli tutkijoiden yhteistyössä ja yleisessä aurinkoenergiatiedon levittämisessä. Viime vuosina, kun liiketoiminta on vähitellen kasvanut merkittävämmäksi, on toimialan puolesta puhuminen viranomaisten ja poliitikkojen suuntaan sekä markkinainformaation kokoaminen tullut tärkeämmäksi.  Yhdistys on levittänyt ajankohtaista tietoa aurinkoenergiateknologioista ja markkinoista kirjojen, seminaarien ja erilaisten luentojen muodossa.